Council Resolution

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Jan-2018

Jan-2019 jan-2020 Jan 2021

Urgent – JAN- 2021

Feb-2018

Feb-2019 feb-2020 feb-2021 Feb-2022

March-2018

March-2019 march-2020 March 2021 to April 2021 – Council Meeting not conducted due
to Assembly election
March-2022

Apr-2018

Apr 2019  April – 2020 March 2021 to April 2021 – Council Meeting not conducted due
to Assembly election 
 

May-2018

May-2019  May – 2020 MAY-2021   

June-2018

June-2019  June – 2020 JUN-2021   

July-2018

July-2019 July – 2020   JULY-2021  

August-2018

August-2019  Aug-2020  AUGEST-2021  

Sep-2018

Sep-2019 Sep -1 2020

Sep 2- 2020

 Sep3 – 2020

SEP-2021   

Oct-2018

Oct-2019 Oct – 2020  October-2021   

Nov-2018

Nov-2019 Nov 1 – 2020 

Nov2 – 2020

Nov-2021   
Dec-2018  Dec – 2019 Dec 1 – 2020

Dec 2 – 2020