மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் (கி.மீ)

திறந்த வடிகால் 72.650
மூடிய வடிகால் 0.950
மொத்தம் 73.600
கல்வெட்டு 348