பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார்.

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 எஸ். மோகன் துப்புரவு அலுவலர்
2 எம். சுதாகர் துப்புரவு ஆய்வர்
3 எம். பாலாஜி துப்புரவு ஆய்வர்
4 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வர்
5 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வர்
6 ஸ்ரீகாந்த் களப்பணி உதவியாளர்
7 கே.எ. தயாளன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 எ. வனஜா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 பி. கலைமணி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 என்.ஒய். யகுசுவா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 கே.கிருஷ்ணய்யா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 காலியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
13 வி. கலீல் ஓட்டுநர்
14 ஜி. ஹரி  கிருஷ்ணன் ஓட்டுநர்
15 டீ.வெங்கடேசன் ஓட்டுநர்
16 காலியிடம் ஓட்டுநர்
17 காலியிடம் ஓட்டுநர்
18 காலியிடம் துலக்குநர்
19 என். ஜெயந்தி மகப்பேறு உதவியாளர்
20 கே. ரோஸ் மகப்பேறு உதவியாளர்
21 காலியிடம் மகப்பேறு உதவியாளர்
22 அமுலு மகப்பேறு ஆயா
23 மார்தாள் மகப்பேறு ஆயா
24 வசந்தி மகப்பேறு ஆயா
25 காலியிடம் சமுதாய அமைப்பாளர்
26 காலியிடம் சமுதாய அமைப்பாளர்