கல்வி நிறுவனங்கள்

வ.எண் பள்ளியின் பெயர் தெரு
1 சேக்ரட் ஹார்ட் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி வெள்ளைகுளம் தெரு
2 செயிண்ட் ஆண்ரூஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி மசூதி தெரு
3 செல்வம் மேல்நிலைப்பள்ளி சோளிங்கர் ரோடு
4 எஸ்.எம்.எஸ் விமல் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி மேற்கு ஒப்பனக்கார தெரு
5 சி.எஸ்.ஐ தொடக்கப்பள்ளி மணியகார் தெரு
6 செயிண்ட் ஜான் ஆங்கிலப்பள்ளி (ம) தட்டச்சு பயிலகம் டவுன்ஹால் 1வது தெரு
7 வள்ளூவர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி திருவள்ளூவர் தெரு
8 பாரதிதாசனார் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி டவுன்ஹால் 6வது தெரு
9 கேப்டன் கான்வன்ட் நேருஜி நகர் 8வது தெரு
10 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி, நேருஜி நகர் நேருஜி நகர் 4வது தெரு
11 ஏழாவது நாள் கிருஸ்டின் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி டி.என்.எச்.பி மெயின் ரோடு
12 கிங்ஸ் (ம) குயின்ஸ் ரெசிடன்சியல் பள்ளி டி.என்.எச்.பி மெயின் ரோடு
13 என்.ஐ.ஐ.டி சென்டர் டி.என்.எச்.பி மெயின் ரோடு
14 அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி ஜோதி நகர்
15 ஜோதி வள்ளலார் நடுநிலைப்பள்ளி வள்ளலார் தெரு
16 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, காந்தி நகர் காந்தி நகர்
17 தனம் நர்சரி (ம) தொடக்கப்பள்ளி மேட்டு தெரு
18 எம்.எ. ஜெயின் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி வின்டர்பேட்
19 ரயில்வே மிக்ஸ்டு தொடக்கப்பள்ளி ரயில்வே மருத்துவமனை அருகில்
20 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி புதுபேட்
21 அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி கிருஷ்ணாம்பேட்
22 அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ஓச்சேரி ரோடு
23 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி (ஆதிதிராவிடர் வெல்பர்) எஸ்.ஆர். கேட் அருகில்
24 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி கிரிபெல்ஸ்பெட்
25 ராஜேஸ்வரி நர்சிங் (ம) தொடக்கப்பள்ளி முத்தப்பரெட்டி தெரு
26 டிரின்ட்டி மெட்ரிகுலேஷன் காந்தி ரோடு 2
27 கேப்ரேல் நடுநிலைப்பள்ளி வி.பி கோயில் தெரு
28 குட் சமர்டியன் இங்கீலிஸ் மிடியம் பள்ளி வி.பி கோயில் தெரு
29 கிரௌன் அம்பாசிடர் அட்வான்ஸ்ட் இங்கீலிஸ்  இன்ஸ்டியூட் டி.என். நகர்
30 ஆர்.சி.எம். உயர்நிலைப்பள்ளி எ.என் கண்டிகை
31 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி சோமசுந்தரம் தெரு
32 ரயில்வே மிக்ஸ்டு உயர்நிலைப்பள்ளி ஆப்பில்ஸ்பேட்
33 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி காலிவாரி கண்டிகை
34 இன்பான்ட் ஜீசஸ் பள்ளி குறிஞ்சி நகர்
35 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி இரட்டைமலை சீனிவாசன் தெரு
36 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி போலாச்சியம்மன் கோயில் தெரு
37 நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி சரோஜினி தெரு
38 செல்வம் டிவிஷன் சென்டர் தர்மராயன் தெரு
39 நகராட்சி உருது தொடக்கப்பள்ளி மசூதி தெரு
40 அவர்லேடி தொடக்கப்பள்ளி வெள்ளைகுளம் தெரு
41 ஸ்ரீகிருஷ்ணா மெட்ரிகுலேஷன் அரக்கோணம் – திருத்தணி ரோடு
42 ஸ்ரீகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக் அரக்கோணம் – திருத்தணி ரோடு
43 ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஐடிசி அரக்கோணம் –  திருத்தணி ரோடு
44 எஸ்.எம்.எஸ் விமல் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி திருப்பூர் குமரன் தெரு