ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

ரயில் அட்டவணை

கடற்கரை முதல் தாம்பரம் வரை இயங்கும் அனைத்து ரயில்களும் 
பல்லாவரம் நிலையத்தில் நிற்கின்றன.

பல்லாவரம் நிலையத்திலிருந்து செங்கல்பட்டுக்கு செல்லும் ரயில்கள் விவரம்

 

எண் ரயில் எண் நாட்கள் நிலையம் புறப்படும் நேரம் சேரும் நிலையம் சேரும் நேரம்
1  40501  வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  04:35 AM செங்கல்பட்டு  05:35 AM
2  40503 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  05:20 AM செங்கல்பட்டு  06:25 AM
3  40505 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  05:40 AM செங்கல்பட்டு  06:45 AM
4  40507 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  06:00 AM செங்கல்பட்டு  07:05 AM
5  40801 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  06:20 AM செங்கல்பட்டு  07:20 AM
6  40509 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  06:35 AM செங்கல்பட்டு  07:35 AM
7  40511 வாரநாட்கள்   பல்லாவரம்  06:50 AM செங்கல்பட்டு  07:50 AM
8  40513 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  07:10 AM செங்கல்பட்டு  08:15 AM
9  40515 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  07:25 AM செங்கல்பட்டு  08:25 AM
10  40517 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  07:35 AM செங்கல்பட்டு  08:35 AM
11  40701 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  07:45 AM செங்கல்பட்டு  08:45 AM
12  40519 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  08:18 AM செங்கல்பட்டு  09:30 AM
13  40523 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  09:36 AM செங்கல்பட்டு  10:35 AM
14  40525 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  10:18 AM செங்கல்பட்டு  11:25 AM
15  40527 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  10:54 AM செங்கல்பட்டு  12:00 PM
16  40529 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  11:42 AM செங்கல்பட்டு  12:45 PM
17  40531 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  12:35 PM செங்கல்பட்டு  01:35 PM
18  40533 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  01:10 PM செங்கல்பட்டு  02:10 PM
19  40535 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  01:49 PM செங்கல்பட்டு  02:50 PM
20  40705 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  02:15 PM செங்கல்பட்டு  03:15 PM
21  40539 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  02:27 PM செங்கல்பட்டு  03:30 PM
22  40541 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  02:53 PM செங்கல்பட்டு  04:00 PM
23  40543 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  03:27 PM செங்கல்பட்டு  04:30 PM
24  40803 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  04:05 PM செங்கல்பட்டு  05:05 PM
25  40545 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  04:15 PM செங்கல்பட்டு  05:20 PM
26  40547 வாரநாட்கள்   பல்லாவரம்  04:55 PM செங்கல்பட்டு  05:55 PM
27  40549 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  05:12 PM செங்கல்பட்டு  06:15 PM
28  40551 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  05:30 PM செங்கல்பட்டு  06:40 PM
29  40553 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  06:00 PM செங்கல்பட்டு  07:05 PM
30  40555 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  06:18 PM செங்கல்பட்டு  07:25 PM
31  40557 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  06:47 PM செங்கல்பட்டு  07:50 PM
32  40561 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  07:20 PM செங்கல்பட்டு  08:25 PM
33  40709 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  07:49 PM செங்கல்பட்டு  08:55 PM
34  40563 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  08:12 PM செங்கல்பட்டு  09:30 PM
35  40565 வாரநாட்கள்  பல்லாவரம்  08:36 PM செங்கல்பட்டு  09:40 PM
36  40567 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  09:32 PM செங்கல்பட்டு  10:40 PM
37  40569 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  10:00 PM செங்கல்பட்டு  11:00 PM
38  40571 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  10:25 PM செங்கல்பட்டு  11:35 PM
39  40573 வாரநாட்கள் பல்லாவரம்  11:25 PM செங்கல்பட்டு  12:45 AM
பஸ் நேரம்
பஸ் எண் புறப்படும் இடம் சேரும் இடம் அதிர்வெண்
SP66 வண்டலுர் பூந்தமல்லி 7 நிமிடம்
66 தாம்பரம் பூந்தமல்லி 13 நிமிடம்
S166 பல்லாவரம் பொழிச்சலுர் 20 நிமிடம்
60 பிராட்வே அனகாபுத்துர் 24 நிமிடம்
S566 குன்றத்துர் திருப்போரூர் 32 நிமிடம்
60A உயர்நீதி மன்றம் குன்றத்துர் முருகன் கோயில் 85 நிமிடம்
X60E உயர்நீதி மன்றம் குன்றத்துர் பஸ் நிலையம் 85 நிமிடம்
66A அஸ்தினாபுரம் குன்றத்துர் பஸ் நிலையம் 100 நிமிடம்
S566B பாட்டூர் கோவளம் 100 நிமிடம்
60D பிராட்வே காமராஜபுரம் 140 நிமிடம்
X60C உயர்நீதி மன்றம் அனகாபுத்துர் 140 நிமிடம்