மருத்துவமனைகள்

 

வ. எண். மருத்துவமனை பெயர் முகவரி
1. கிராமப்புற பொது சுகாதார மையம் குளக்கரை தெரு (காமராஜர் சாலை)
2. நகர்ப்புற பொது சுகாதார மையம் காமராஜபுரம் (தென்றல் நகர்)
3. பாலாஜி மருத்துவமனை பிள்ளையார் கோயில் தெரு