பொறியியல் பிரிவு

நகராட்சி பொறியாளர் பொறியியல் பிரிவின் அனைவருக்கும் பொறுப்பானவர். மேற்பார்வையாளர், பணி ஆய்வாளர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர், எலக்ட்ரீஷியன், வயர்மேன், எலக்ட்ரீஷியன் ஹெல்பர் மற்றும் ஃபிட்டர் ஆகியோர் இந்த பிரிவில் நகராட்சி பொறியாளரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். நீர் வழங்கல், தெரு விளக்குகள், சாலைகள் அமைத்தல், நகராட்சி கட்டிடங்கள் மற்றும் புயல் நீர் வடிகால், பூங்காக்களை பராமரித்தல், நீர் வழங்கல் தலைமை பணிகள் மற்றும் நகராட்சி வாகனங்கள் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் நகராட்சி பொறியாளர் கவனித்து வருகிறார். மற்ற துணை அதிகாரிகள் நகராட்சி பொறியாளருக்கு மேற்கண்ட பணிகளைக் கவனிக்க உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கோவிந்தராஜூ. ஆர் நகராட்சி பொறியாளர்
2 கலையரசு. சி பொது பணி மேற்பார்வையாளர்
3 நரேந்திர ராஜு. ஜெ பணி ஆய்வர்
4 மகாலிங்கம். ஜெ மின்பணியாளர்
5 குமார்.இ மின்கம்பி உதவியாளர்
6 செந்தில். வி பொருத்துநர்
7 சதீஷ். சி ஈப்பு ஓட்டுநர்