பொது பிரிவு

அனகாபுத்தூர் நகராட்சி இரண்டாம் தர நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொதுப் பிரிவின் கிளையில் கமிஷனருக்கு அடுத்த நிர்வாகத்தின் தலைவராக உள்ளார். மேலும் அலுவலகத்தில் பொது மேற்பார்வை மற்றும் நிர்வாகத்திற்கு பொறுப்பானவர். அனைத்து ஸ்தாபன விஷயங்களும் பொது பிரிவில் தீர்க்கப்படுகின்றன.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 விஜயலட்சுமி. என் மேலாளர்
2 தேவகுமார்.எம் உதவியாளர்
3 பொன்ராஜ்.எம் இளநிலை உதவியாளர்
4 பிரேம்குமார்.டி இளநிலை உதவியாளர்
5 நான்சிராணி. வி இளநிலை உதவியாளர்
6 சுரேஷ்.பி பதிவறை எழுத்தர்
7 ஆனந்த பாபு.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
8 பிரபாகரன். ஏ இரவு காவலர்