பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்கள், திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம் மற்றும் டெங்கு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல்.

நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் பொது சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளைத் துடைத்தல், புயல் நீர் வடிகால் பராமரிப்பு, தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி அண்ட் ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் வழங்குதல் மற்றும் சுகாதாரச் சான்றிதழ்களை வழங்குதல் ஆகியவற்றை அவர் கவனித்து வருகிறார்.  பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு, பதிவு செய்யப்பட்ட பிறப்பு மற்றும் இறப்புக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குதல்.

சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் சுகாதார ஆய்வாளருக்கு உதவுகிறார்கள். நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் குப்பைகளை அகற்றுவதை கவனித்து அதை நுண் உரம் செயலாக்க மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கோவிந்தராஜ். ஆர் துப்புரவு ஆய்வாளர்
2 ரவி.பி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
3 சந்திரபோஸ். எஸ் ஓட்டுநர்

 

துப்புரவு பணியாளர்
வ. எண். ஆண் பெண் காலியிடம் மொத்தம்
1 13 7 1 21