பல்பொருள் அங்காடிகள்

ரேஷன் கடைகள்
  • வெங்கடேஷ்வரா நகர் பிரதான சாலை
  • சன்னதி தெரு
  • யாதவாள் தெரு
  • காமாட்சி நகர் பிரதான சாலை
  • பாலாஜி நகர் முதல் பிரதான சாலை
  • காமராஜபுரம்
  • கௌரி அவன்யூ
  • பெரியார் தெரு – அண்ணா நகர்
  • தென்றல் நகர்
  • காமராஜ் சாலை