தொடர்பு கொள்ள

மருத்துவர் எம்.இளங்கோவன், B.V.Sc.,

மாநகராட்சி ஆணையர்,

அனகாபுத்தூர்,

சென்னை - 600 070.

தொலைபேசி : 044-2248 0953

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1800 425 0953

மின்னஞ்சல்: commr.anakaputhur@tn.gov.in