காவல் நிலையம், தீயணைப்பு நிலையம், அவசர உதவி மீட்பு எண்கள்

காவல் நிலையம்

பம்மல் S6 சங்கர் நகர் காவல் நிலையம் 044 – 22484094

தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு நிலையம், தாம்பரம் சானிடோரியம் 044 – 22382204

அவசர உதவி மீட்பு எண்கள்

மருத்துவ அவசர ஊர்தி 1066
குழந்தை ஹெல்ப்லைன் 1098
மகளிர் ஹெல்ப்லைன் 1091
காவல் நிலையம் 100
தீயணைப்பு நிலையம் 101