உதவி மையம்

காவல் நிலையம்

பம்மல் சங்கர் நகர் S6 காவல் நிலையம் 044 – 22484094

 தீயணைப்பு நிலையம்

தீயணைப்பு நிலையம், தாம்பரம் சானிடோரியம் 044 – 22382204

உதவி மைய எண்கள்

மருத்துவ அவசர ஊர்தி 1066
குழந்தைகள் ஹெல்ப்லைன் 1098
பெண்கள் ஹெல்ப்லைன் 1091
காவல் நிலையம் 100
தீயணைப்பு 101