ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையர் (பொ)

பெயர் மருத்துவர் எம்.இளங்கோவன், B.V.Sc.,
அலுவலக முகவரி எண். 1, பஜார் தெரு,

அனகாபுத்தூர்,

சென்னை – 600 070.

தொலைபேசி 044-2248 0953
மெயில் commr.anakaputhur@tn.gov.in