வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர். வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும். குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 நிஹாத் அஹமத் கே உறுப்பினர்
2 சுரேஷ் தா உறுப்பினர்
3 கார்த்திகேயன் என் உறுப்பினர்
 4 லட்சுமி ஒய் உறுப்பினர்