ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

தொடர் வண்டி மற்றும் பேருந்து போக்குவரத்து அட்டவனை

தொடர் வண்டி  கால அட்டவனை

TRAIN SCHEDULE AMBUR

பேருந்து போக்குவரத்து அட்டவனை

தனியார் போக்குவரத்து அட்டவனை

பேருந்து பெயர் வழி
ஜோதி ராமலிங்கம் பஸ் சர்வீஸ் (எம்.ஆர்) திருப்பத்துர் முதல் வேலுர் வரை வழி ஆம்பூர்
ஸ்ரீ லஷ்மி சரஸ்வதி (எஸ்எல்எஸ்எம்டி) திருப்பத்துர் முதல் வேலுர் வரை வழி ஆம்பூர்
வி.ஆர்.எம். திருப்பத்துர் முதல் வேலுர் வரை வழி ஆம்பூர்
ஜிவிடி திருப்பத்துர் முதல் வேலுர் வரை வழி ஆம்பூர்
பரந்தாமன் டிரான்ஸ்போர்ட் (பி.ஆர்) திருப்பத்துர் முதல் குடியாத்தம் வரை வழி ஆம்பூர்
சுந்தரம் டிரான்ஸ்போர்ட் உத்தங்கரை முதல் பள்ளிகொன்டா வரை வழி ஆம்பூர்
திருமகல் சிங்காரபேட்டை முதல் பள்ளிகொன்டா வரை வழி ஆம்பூர்