பொறியியல் பிரிவு

வ,எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கே. ராஜேந்திரன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 ஜே.சண்முகம் இளநிலை பொறியாளர்
3 பி. ராஜசேகரன் பிட்ட்ர்
4 எ.எஸ். ஆனந்தன் பிட்டர்
5 காலி பணியிடம் மீட்டர் ரீடர்
6 காலி பணியிடம் டர்ன் கார்க்
7 எம். அனுராஜ் பொது குழாய் சுத்தம் செய்பவர்
8 காலி பணியிடம் பொது குழாய் சுத்தம் செய்பவர்
9 எம்.வி. அரங்கநாதன் எலக்ட்ரிசன் கிரேடு 1
10 ஒய். காட்வின் ரமேஷ் குமார் ஒயர்மேன்
11 பி. ஸ்ரீதர் ஒயர்மேன் எல்பர்
12 எ. முருகேசன் ஒயர்மேன்
13 காலி பணியிடம் எலக்ட்ரிசன் கிரேடு 2
14 காலி பணியிடம் டிரைவர்
15 எஸ். சங்கர் டிரைவர்
16 சி. அஜித் ஒவர் டேங் வாட்ச்மேன்