பொது பிரிவு

ஆம்பூர்  சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

பொது பிரிவு

வ,எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 என்.எஸ்.நீஷாத்பேகம் மேலாளர்
2 எஸ். மதன் உதவியாளர்
3 தசரதன் உதவியாளர்
4 கண்ணன் உதவியாளர்
5 உமா சங்கர் இளநிலை உதவியாளர்
6 கே. கோமதி
இளநிலை உதவியாளர்
7 ஜி. ஆர்த்தி இளநிலை உதவியாளர்
8 ஆர். மோகன் ராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
9 எஸ். முனியப்பன் இளநிலை உதவியாளர்
10 கே. செந்தில் குமார் இளநிலை உதவியாளர்
11 எம். ரஞ்சன் இளநிலை உதவியாளர்
12 எம். ஜோதி லட்சுமி
இளநிலை உதவியாளர்
13 செ. செல்வசேகரன் இளநிலை உதவியாளர்
14 காலி பணியிடம் தட்டச்சர்
15 வேலு பதிவறை எழுத்தர்
16 பி. வெங்கடேசன் அலுவலக உதவியாளர்
17 ஆர். கிருஷ்ணவேனி அலுவலக உதவியாளர்
18 வி. சோனியா அலுவலக உதவியாளர்
19 எம். பாரதி அலுவலக உதவியாளர்
20 ஜி உஷா அலுவலக உதவியாளர்
21 காலி பணியிடம் இரவு காவலர்