பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ,எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 அருள் செல்வதாஸ் துப்புரவ அலுவலர்
2 பாலசந்தர் துப்புரவு ஆய்வர்
3 சினிவாசன் துப்புரவு ஆய்வர்
4 காலி பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வர்
5 காலி பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வர்
6 காலி பணியிடம் துப்புரவு ஆய்வர்
7 முருகன் களப்பனி உதவியாளர்
8 எம். தனலஷ்மி மகப்பேறு உதவியாளர்
9 எம். மனோகரி மகப்பேறு உதவியாளர்
10 எஸ். சுசிலா மகப்பேறு உதவியாளர்
11 ஸ்ரீதேவி மகப்பேறு உதவியாளர்
12 டி. ஐமுனா மகப்பேறு ஆயா
13 காலி பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா
14 காலி பணியிட்ம் மகப்பேறு ஆயா
15 காலி பணியிடம் மகப்பேறு ஆயா
16 ஆர். தமிழரசன் டிரைவர்
17 சி. ரவிச்சந்திரன் டிரைவர்
18 எம். முத்து டிரைவர்
19 கே. தண்டபானி டிரைவர்
20 காலி பணியிடம் டிரைவர்
21 காலி பணியிடம் டிரைவர்
22 காலி பணியிடம் டிரைவர்
23 காலி பணியிடம் கிளினர்
24 காலி பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
25 எஸ். முரளி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
26 காலி பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
27 காலி பணியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
28 எஸ்.வேலன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
29 ஜெயக்குமார் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
30 எஸ். கலா துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
31 கோவிந்தராஜ் .எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
32 ஜி. வெங்கடேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
33 ரவிச்சந்திரன் .சி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்

துப்புரவு பணியாளர் விவரம்

நிரந்த பணியிடம் தற்போதைய பணியிடம் காலியிடம்
133 42 91