பல்பொருள் அங்காடிகள்

ஷாப்பிங் மையங்கள்

வ எண் ஆடம்பரமான கடைகள் விலாசம் தொலைபேசி எண்
1 சுப்பர் ஷாப்பிங் 84/2, 3 நேதாஜி ரோடு, ஆம்பூர் 04174-244992
2 டி.எஸ்.என். டெலி ஷாப்பிங் 91, பைபாஸ் ரோடு, பஜார் பஸ் ஸ்டாப் 04174-246314
3 ஷகினா ஷாப்பிங் 203/5, ஜின்னா காம்பௌக்ஸ், நகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி, எதிரில் 04174-249793
4 ஸ்ரீ ராம்  ஸ்டோர் பைபாஸ் ரோடு  
5 வீனா கம்பௌக்ஸ் பைபாஸ் ரோடு  

ஜவுளி கடைகளின் விவரம்

வ எண் ஜவுளி விலாசம் தொலைபேசி எண்
1 சர்கார் சில்க்ஸ் 113, நேதாஜி ரோடு நகர காவல் நிலையம் எதிரில் 04174-242172
2 மதர்ஷா ரெடிமேட்ஸ் 3, உமர் ரோடு 04174-242737
3 சித்ரா ஸ்டோர்ஸ் 1-2 பிராட் பஜார் 04174-243327
4 கல்பனா ரெடிமேட்ஸ் 83, பிராட் பஜார் 04174-244961
5 சங்கம் பராடைஸ் 68, பிராட் பஜார் 04174-244737
6 குமரன் சில்க்ஸ் ஓ.வி ரோடு  
7 ஹாங்காங் ஒ.வி. ரோடு  
8 பேஷன் சில்க்ஸ் பைபாஸ் ரோடு  
9 சத்யா சில்க்ஸ் பைபாஸ் ரோடு  
10 பழனியப்பா டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஒ.வி. ரோடு  

கேஸ் எஜென்ஸிஸ்

வ எண் கேஸ் விலாசம் தொலைபேசி எண் 04174 உரிமையாளர்
1 ஆம்பூர் கேஸ் எஜென்ஸிஸ் எம் சி ரோடு சாய் சக்தி தியேட்டர் எதிரில் 242255
242869
2 ஸ்பிக் ஜோதி கேஸ் 61, எம் சி ரோடு 244444 மாணிக்கம்
3 எஸ்பிஎஸ் கேஸ் காந்தி ரோடு  

நியாய விலை கடைகளின் விவரம்

வ எண் கடையின் பெயர் விலாசம்
1 கற்பகம் சுப்பர் மார்கெட் ஓ ஏ ஆர் தியேட்டர்

செயல்பாட்டு தேவைகள்

வ எண்  கடையின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண் 04174 உரிமையாளர்
1 ஸ்ரீ லஷ்மி சபளையர்ஸ் 21, இடிகார் தெரு 246935 பி.சி. செந்தில் குமார்
2 பாலாஜி சப்ளையர்ஸ் சாவித்ரி போடி நாயுடு மண்டபம் எதிரில் 245270 எம். மதியழகன்

நகை கடைகளின் விவரம்

வ எண்  கடையின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண் 04174
1 காந்தி நகர் மாளிகை 1, ஜவுளி பஜார் 242495
2 மிஸ்ரிலால் ஜீவல்லரி 2 ஏ பகவான் மகாவீர் தெரு 246277
3 ஐம்பாலால் ஜீவல்லர்ஸ் 2 பகவான் மகாவீர் தெரு 242386
4 ஆர்.வி. ஜீவல்லர்ஸ் 18 ஏ,ஆர்,வி. காம்பளக்ஸ் 249708
5 எம்.ஆர், ஜீவல்லர்ஸ் எ.சி. ரோடு  
6 ஜேஸ்அலுக்காஸ் எம்.சி. ரோடு 244916
7 எம்.ஆர். ஜீவல்லர்ஸ் முங்கில் மண்டி தெரு  
8 பிராஸ் ஜீவல்லர்ஸ் முங்கில் மண்டி தெரு  
9 சாந்த் ஜீவல்லர்ஸ் முங்கில் மண்டி தெரு  

 

பல்பொருள் அங்காடிகள்

வ எண்  கடையின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண் 04174
1 எம்.வி முருகன் சுப்பர் மார்கெட் சுண்ணாம்புகார தெரு 242343
2 வேல் முருகன் சுப்பர் மார்கெட் எஸ்.கே, ரோடு 245111
3 ஆர்.டி.எஸ். சுப்பர் மார்கெட் எஸ்.கே, ரோடு  
4 அரஞ் உணவு மண்டலம் நாகேஸ்வரன் கோயில், ஆம்பூர்