கல்வி நிறுவனங்கள்

பள்ளிகள்

வரிசை எண் பள்ளியின் பெயர் பள்ளிகளின் நிலை விலாசம் அரசு மற்றும் தனியார்
1 இந்து மேல்நிலை பள்ளி மேல் நிலை பள்ளி எம்சி ரோடு தனியார்
2  ஸ்ரீ விவேகானந்தா வித்யலயா மெட்ரிகுலேசன் பள்ளி ஜங்காச்சாரி தெரு தனியார்
3 அனைக்கார் ஒரியன்டல் அரபிக் பள்ளி மேல் நிலை பள்ளி எம்சி ரோடு தனியார்
4 அரசு பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி உயர்நிலை பள்ளி எ கஸ்பா அரசு
5 மஸ்ருலும் உலும் மேல்நிலை பள்ளி மேல் நிலை பள்ளி எம்சி ரோடு தனியார்
6 காய்தே மில்லத் தொடக்க பள்ளி தொடக்க பள்ளி ஜலால் ரோடு தனியார்
7 ஷேக்ஸ்பியர் ஜடியல் பள்ளி கான்வெட் காதர்பேட் தனியார்
8 கன்கார்டியா மேல்நிலை பள்ளி மேல் நிலை பள்ளி நேதாஜி ரோடு தனியார்
9 பெத்தேல் மெட்ரிகுளேசன் பள்ளி மெட்ரிகுளேசன் எம்சி ரோடு தனியார்
10 டி,எ.டபிள்யூ மெட்ரிக் உயர்நிலை பள்ளி மெட்ரிகுளேசன் ஜலால் ரோடு தனியார்
11 ஹஸ்னத் ஜரியா பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி ஜலால் ரோடு தனியார்
12 செவன்த்டே மெட்ரிகுளேசன் உயர்நிலை பள்ளி சானங்குப்பம் எம்சி ரோடு தனியார்
13 நகராட்சி நடுநிலை பள்ளி சானங்குப்பம் எம்சி ரோடு  அரசு
14 நகராட்சி தொடக்க பள்ளி கஸ்பா பி    
15 நகராட்சி தொடக்க பள்ளி கஸ்பா ஏ    
16 நகராட்சி உருது பள்ளி நீலிக்கொல்லை    
17 நகராட்சி தொடக்க பள்ளி அழகாபுரி    
18 நகராட்சி தொடக்க பள்ளி பாவடை தோப்பு    
19 நகராட்சி தொடக்க பள்ளி உமர் ரோடு    
20 இந்து ஆரம்ப பள்ளி நாகேஸ்வரன் கோயில்    
21 நகராட்சி உருது பள்ளி நுருல்லாபேட்டை    
22 நகராட்சி நடுநிலை பள்ளி பன்னீர் செல்வம் நகர்
   
23 நகராட்சி நடுநிலை பள்ளி பெத்லேகம்
   
24 நகராட்சி நடுநிலை பள்ளி கோவிந்தாபுரம்
   

கல்லுரிகள் (கலை மற்றும் அறிவியில்)

வரிசை எண் வார்டு எண் கல்லுரி பெயர் கல்லுரி நிலை விலாசம் அரசு மற்றும் தனியார்
1 26 மஸ்ருலும் உலும் கல்லுரி கலை மற்றும் அறிவியில் ஆசனம்பட்டு ரோடு தனியார்

டெக்னிகல் இன்ஸ்டியுட்ஸ்

வரிசை எண் இன்ஸ்டியுட் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண் பொறுப்பாளர்
1 ஆம்பூர் டைப்ரடிங் இன்ஸ்டியுட் நாகேஸ்வரன் கோயில் 244913 குரு
2 சரவணா டைப்ரடிங் இன்ஸ்டியுட் கெங்கையம்மன் கோயில் தெரு 243119 ஆர். சோமநாதன்
3 கேம்பிரிட்ஸ் டைப்ரடிங் இன்ஸ்டியுட் #1 பெருமாள் கோயில் தெரு 244220 எம். ராஜவேலு
4 ஸ்டார் டைப்ரடிங் இன்ஸ்டியுட் #1/4 மங்களம் காம்ளக்ஸ், எம்சி ரோடு  243576 பி. ராமமூர்த்தி

விளையாட்டு திடல்

வரிசை எண் விளையாட்டு திடலின் பெயர் விலாசம்
1 உயர்நிலை பள்ளி விளையாட்டு திடல் எம்சி ரோடு
2 கன்கார்டியா உயர்நிலை பள்ளி விளையாட்டு திடல் பெத்லேகம்
3 மஜ்ருலும் உலும் உயர்நிலை பள்ளி விளையாட்டு திடல் எம்சி ரோடு
4 மஜ்ருலும் உலும் கல்லுரி விளையாட்டு திடல் ஆசனாம்பட்டு ரோடு
5 ஜீபேர் பார்க் நேதாஜி ரோடு