அம்ருட் திட்டம்

1. பாதாள சாக்கடை திட்டம் – 2018-19
பணியின் பெயர்  :   ஆம்பூர் நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்துதல்
நிர்வாக அனுமதி – நகராட்சி நர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் அரசாணை (நிலை) எண்,05 (Lபிள்யுஎஸ்,2)  நாள் 22,01,2018
ஒதுக்கீடு தொகை : ரூ.165.55 லட்சம்
ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்   : 12.07.2018
பணி உத்திரவு நாள் : 04.10.2018
தற்போதைய பணியின் நிலை   : 50% முடிக்கப்பட்டு மீதம் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது
பணி முடிவடைய எதிர்பார்க்கப்படும் தேதி : மார்ச் 2023